حضور ریاست خانه صنعت و معدن استان و هیات همراه

حضور ریاست خانه صنعت و معدن استان و هیات همراه

در هنرستان شهدای نعیم آباد

و تقدیر از اموزگاران بمناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

 

حضور ریاست خانه صنعت و معدن استان و هیات همراه در هنرستان شهدای نعیم آباد و تقدیر از اموزگاران بمناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

 

حضور ریاست خانه صنعت و معدن استان و هیات همراه در هنرستان شهدای نعیم آباد و تقدیر از اموزگاران بمناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

 

آخرین مطالب