رشته ساختمان (عمران)

هدف از اجرای دوره تحصیلی دیپلم رشته ساختمان تربیت تکنسینهایی است که بتوانند فضای خالی بین مهندسان عمران و کارگران ماهر را در زمینه کارهای عمرانی پرنمایند کسانیکه مایل به شرکت در این رشته هستند در طی دوران تحصیل با عملیات اجرایی ساختمان سازی محاسبات فنی و نقشه کشی ساختمان مواد مصالح ساختمان ایستایی ساختمان فناوریهای ساختمان های اسکلت فلزی فناوری ساختمانهای بتنی قالب بندی و آرماتور بندی در ساختمان های بتنی و کار با دوربینهای نقشه برداری آشنا می شوند با توجه به موارد بالا ضروریست که هنرجویان علاقه مند به فعالیت در محیطهای کارگاهی بوده و زمینه مناسبی از درک و فهم ریاضیات و هندسه و قدرت تجسم هندسی بالایی داشته باشند.

رشته ساختمان

دروس تخصصی :

ساختمان سازی، نازک کاری ساختمان، دانش فنی پایه، نقشه کشی فنی رایانه ای، اسکلت سازی ساختمان، نقشه کشی ساختمان، کاربرد فناوری های نوین، مدیریت تولید، نقشه برداری ساختمان، فناوری های ساختمان، دانش فنی تخصصی، ایستایی.

رشته ساختمان
رشتخ ساختمان

بازار کار :

دارای دیپلم ساختمان میتواند به عنوان تکنسین در حوزه های پیمان کاری مشاوره نظارت و یا اگر دقیق تر به موضوع بنگریم در قسمت های ساختمان سازی، سدسازی، راه سازی، پالایشگاه و سازه های صنعتی نقشه برداری عمومی ساختمان آرماتوربند و قالب بند، دفاتر فنی مهندسی مشاوره، سرپرست آزمایشگاه بتن، نقشه کشی ساختمان و… فعالیت داشته باشد.

رشته ساختمان