رشته معماری

رشته معماری عبارت است از طراحی و خلق آنچه بدست بشرساخته میشود معماری هم علم است هم هنر ساختن و چیزی که ناگزیر در زندگی انسان وجود دارد معماری فقط طراحی و ساختن بنا نیست بلکه هر ایده ای که در قالب یک نظریه هم باشد معماری به حساب می آید.

رشته معماری چندین سال است که جایگاه خود را در جامعه امروزی ما پیدا کرده و جزء پردرآمدترین رشته ها است. به جرأت می توان گفت با رشته پزشکی رقابت می کند.

دروس تخصصی :

مبانی هنرهای تجسمی، ترسیم فنی و نقشه کشی، شناخت مواد و مصالح، آشنایی با بناهای تاریخی، طراحی الزامات محیط ،هنر، تفکر و سواد رسانه ای، نقشه کشی معماری، تأسیسات ساختمان، عناصر و جزئیات ساختمانی، کاربردهای فناوری‌های نوین،مدیریت تولید، کارگاه نوآوری و کارآفرینی،سلامت و بهداشت، مدیریت خانواده و سبک، زندگی متره و برآورد، کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی معماری، حجم و ماکت سازی، نقشه برداری (معماری)، مبانی.

رشته معماری هنرستان شهدای نعیم آباد یزد
رشته معماری هنرستان شهدای نعیم آباد یزد

بازار کار :

دانش آموختگان این رشته بعد از گرفتن دیپلم وارد مراکز آموزش عالی فنی مهندسی و آموزشکده ها می شوند و مدرک فوق دیپلم را کسب مینمایند و به دنبال آن لیسانس تا مدرک دکتری و بعد از گرفتن مدارک عالیه جذب آموزش و پرورش – استانداری – شهرداری – فرمانداری – بنیاد مسکن – مسکن و شهرسازی – شرکتهای دولتی و خصوصی – کارشناس دادگستری و غیره و یا خود میتوانند دفتر نقشه کشی و نظارت بر ساختمانها و پیمانکاری داشته باشند.

رشته معماری هنرستان شهدای نعیم آباد یزد
رشته معماری هنرستان شهدای نعیم آباد یزد