رشته کامپیوتر (شبکه و نرم افزار رایانه)

عصر کنونی عصر ارتباطات می باشد که این امر باعث پیشرفت سریع و وسیع در تکنولوژی سخت‌افزار گردید. در حال حاضر علوم و صنایع گوناگون در بیشتر زمینه ها به کامپیوتر وابسته می باشند. به همین دلیل استفاده از امکانات کامپیوتر و ارتباط از طریق شبکه های کامپیوتری راه های گسترده ای برای پیشرفت ایجاد می نماید و نیروی انسانی متخصص در این زمینه یک نیاز اساسی در مراکز تولیدی ، صنعتی و خدماتی به شمار می آید.

دروس تخصصی :

نصب و راه‌اندازی سیستمهای رایانه ای، تولید محتوای الکترونیک، دانش فنی پایه، نقشه کشی فنی رایانه ای (برق و رایانه)، توسعه برنامه سازی و پایگاه داده، پیاده‌سازی سیستم های اطلاعاتی، کاربرد فناوریهای نوین، نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار، تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، دانش فنی تخصصی از دروس تخصصی رشته کامپیوتر می باشند.

رشته کامپیوتر (شبکه و نرم افزار رایانه) هنرستان پسرانه شهدای نعیم آباد یزد
رشته کامپیوتر (شبکه و نرم افزار رایانه) هنرستان پسرانه شهدای نعیم آباد یزد

بازار کار :

دانش آموختگان رشته کامپیوتر بعد از گرفتن دیپلم وارد مراکز آموزش عالی فنی مهندسی و آموزشکده ها میشوند و مدرک فوق دیپلم را کسب مینمایند و به دنبال آن لیسانس تا مدرک دکتری.

بعد از گرفتن مدارک عالیه انشاالله بعنوان مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر مسئول آرشیو نرم افزاری برنامه ساز سیستم های کامپیوتری ، فعالیت در کارگاه سخت‌افزار، راهبر سیستم‌های کاربردی کامپیوتر دستیار تولید کننده سیستمهای کامپیوتری ،نصاب و راهبر سایت کامپیوتر سرپرست سایت کامپیوتر راهبر روندهای کنترل فرآیندهای صنعتی ، سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری و….