صرف صبحانه دانش آموزی در نمازخانه هنرستان

صرف صبحانه دانش آموزی در نمازخانه هنرستان با حضور مدیریت محترم جناب اقای مهندس کیومرث برناجی و معاونین هنرستان اقایان اسیابان پور،هاشمی،سلیمیان و…

آخرین مطالب