پیش ثبت نام 1402-1403

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
لطفاً یک مقدار بین 18.5 و 20 را وارد نمایید .
لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 20 را وارد نمایید .
لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 20 را وارد نمایید .
لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 20 را وارد نمایید .
لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 20 را وارد نمایید .
برای رشته معماری
حداکثر اندازه فایل: 5 MB.