پیش ثبت نام 1403-1404

دانش آموزان محترم پیش ثبت نام شما به منزله ثبت نام قطعی نیست، بلکه بعد از احراز شرایط ثبت نام و آزمون عملی با شما تماس گرفته خواهد شد تا به صورت حضوری جهت ثبت نام قطعی به هنرستان مراجعه کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
لطفاً یک مقدار بین 18.5 و 20 را وارد نمایید .
نمره بین 18.5 تا 20 وارد کنید.
نمره بین 18.5 تا 20 وارد کنید.
نمره بین 18.5 تا 20 وارد کنید.
نمره بین 18.5 تا 20 وارد کنید.
حداکثر اندازه فایل: 5 MB.